Hangi kurum ne kadar eleman alacak

  • Ana Sayfa
  • Hangi kurum ne kadar eleman alacak
Hangi kurum ne kadar eleman alacak
Kamuda yeni personel atağı. Çeşitli kurumlar sınavla personel alacak. İşte o kurumların listesi...Abone olMaliye Bakanlığı 45 hesap uzman yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 vakıf uzman yardımcısı, TRT 20 uzman yardımcısı ile 15 müfettiş yardımcısı, Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE) Başkanlığı ise sınavla 2 patent ve 7 marka uzman yardımcısı alacak.

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE) Başkanlığı, teknik Hizmetler sınıfından 2 patent uzman yardımcısı ile genel idare hizmetler sınıfından 7 marka uzman yardımcısı alımında bulunacak.

Sınav, 27 Kasım 2010 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Sınava, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında teknik hizmetler sınıfındaki patent uzman yardımcısı kadroları için KPSSP4 puan türünden asgari 85 ve üzerinde puan, genel idare hizmetleri sınıfındaki marka uzman yardımcısı kadroları için KPSSP54 puan türünden asgari 85 ve üzerinde puan alanlar katılabilecek.

Teknik hizmetler sınıfındaki patent uzman yardımcısı kadrolarına başvuracakların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, genel idare hizmetleri sınıfındaki marka uzman yardımcısı kadrolarına başvuracakların ise, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak.

Başvurular, 25 Ekim ve 22 Kasım 2010 tarihlerinde mesai bitimine kadar Türk Patent Enstitüsü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak.

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konak Belediye Başkanlığı sınavla 4 müfettiş yardımcısı alacak. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.

Yazılı sınav, 27 Kasım new jersey seo 2010 Cumartesi günü saat 10.00'da İzmir Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilecek.

Sınava en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumların mezun olanlar katılabilecek.

Adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) grubunda, (KPSSP 67) puanı 60 ve daha yukarı puan almış olmaları şartı aranacak.

Başvurular, 01-04 Kasım 2010 2010 tarihleri arasında İzmir Konak Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne yapılacak.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfı için sınavla 10 vakıf uzman yardımcısı alınacak.

Sınav, 26 aralık 2010 tarihinde yapılacak olup sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecek.

Sınava, en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tarih, ilahiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, sanat tarihi ile uluslararası ilişkiler bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlar katılabilecek.

Adaplarda ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) KPSSP:8 ve KPSSP:82 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak.

Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerin birinden en az (B) düzeyinde başarılı olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta.

Başvurular 01 Kasım 2010 tarihinden başlayarak 12 Kasım 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacak.

MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı da sınavla toplam 45 hesap uzman yardımcısı alacak.Sınav, 11-12 Aralık 2010 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Sınava, 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP54 bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 kişi içerisinde bulunanlar katılabilecek.

Eğitim süresi en az dört yıl olan siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yurtiçi ve yurtdışı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. Başvurular, 20 Ekim 2010 tarihinde başlayıp 24 Kasım 2010 tarihinde sona erecek.

TRT

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle (20) uzman yardımcısı ile 15 müfettiş yardımcısı alacak.

Sınava, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve İdari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olanlar katılabilecek.

Ayrıca, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 35 bölümünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre başvuranlar arasında ilk 200 kişi içerisinde bulunmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta.

20 uzman yardımcısı sınavında başvurular 25 Ekim 2010 tarihinde saat 9.00'da başlayacak ve 8 Kasım 2010 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Başvurular, TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, 06109 Or-An/Ankara adresine yapılacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 15 Kasım 2010 tarihinden itibaren TRT'nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek.

Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT'nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI

TRT merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan kamu personeli seçme sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yazılı ve sözlü sınav yapılmak suretiyle (15) müfettiş yardımcısı alacak.

Yazılı sınav, 11 Aralık 2010 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Kasım 2010 tarihinde saat 9.00'da başlayacak ve 25 Kasım 2010 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 25 Kasım 2010 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Adaylar başvurularını, TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, 06109 Or-An/Ankara adresine yapacaklar.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çankaya Belediye Başkanlığı, sınavla 5 müfettiş yardımcısı alımında bulunacak. Sınav, 18-19 Aralık 2010 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sınava ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (A grubu) KPSS40 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alanlar katılabilecek.

Ayrıca adaylarda en az 4 yıllık lisans eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak.

Başvurular 01-12 Kasım 2010 tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığına yapılacak.

Kategori : ÇALIŞMA HAYATI