Döner sermaye için iptal davası

  • Ana Sayfa
  • Döner sermaye için iptal davası
Döner sermaye için iptal davası
Döner sermaye ödemeleriyle ilgili yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Danıştay'a dava açıldı.Abone ol

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) tarafından, sağlık personelinin döner sermaye ödemeleriyle ilgili yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Danıştay'a dava açıldı.

Dava dilekçesinde, nöbet ve icap nöbetlerinin de mesai dışı çalışma sayılarak döner sermaye ödemelerine yansıtılması ve ilgili yasa hükmünün, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi talep edildi.

Sağlık-Sen'in Danıştay'a verdiği dava dilekçesinde, Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali talep edilen hükmüyle, sözleşmelilerden, yalnızca sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin döner sermayeden yararlanmasına dair düzenleme getirildiği kay Silis kumu dedildi.

Bununla Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakla birlikte, kamuda geçici işçi pozisyonunda çalışırken 4/B'li statüye geçirilen büro personeli ile Kızılay'dan Sağlık Bakanlığı'na geçen 4/B sözleşmeli sağlık çalışanları dışındaki destek personeli ile büro personelinin döner sermayeden yararlanmasının engellendiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nda halen destek ve büro personeli olarak çalışan bir çok sözleşmeli personel bulunduğu belirtilerek, bunların da döner sermayeden yararlanamadığına dikkat çekildi.

Dilekçede, iptali talep edilen hüküm nedeniyle sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri dışındaki 4/B sözleşmeli personel döner sermaye ek ödemesinden yararlanamıyorken, diğer sözleşmeli personelin veya kendileriyle aynı işi yapmakla birlikte 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu personelin döner sermaye ek ödemelerinden yararlanabilmesinin, Anayasa'nın eşitlik ilkesine, uluslararası sözleşmelerle düzenlenen eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olduğu iddia edildi.

NÖBET VE İCAP NÖBETLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın, nöbet ve icap nöbetlerini mesai dışı çalışma kapsamından çıkararak mesai içi çalışma kapsamına soktuğu, böylece de nöbet ve icap nöbeti tutan personelin döner sermaye ek ödemelerinden kaynaklı mağduriyetine sebebiyet verildiği öne sürülen dava dilekçesinde, bu konuda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun aksi yöndeki kararına yer verildi.

Söz konusu düzenlemenin iptalinin istendiği dilekçede, ayrıca düzenlemeye dayanak olan ilgili yasa hükmünün de iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi talep edildi.

Yönetmeliğin iptali istenen bir başka hükmüyle ise, vekaleten veya ikinci görevle görevlendirilen personelin, yürüttüğü görevin karşılığı olan döner sermaye ek ödemesinden yararlanamadığı, asıl kadrosu üzerinden döner sermaye ek ödemesinden yararlandığına dikkat çekildi.

Bu düzenlemeyle söz konusu personelin katkı sağladığı kadronun ek ödemesinden yararlanamadığı, bu takdirde de üstlendiği riskin karşılığını alamadığı, bunun da Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi.

Aile hekimliğine geçilen yerlerde yapılacak ek ödemelere ilişkin getirilen yüzde 65 oranındaki sınırlamanın da hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, bu nedenle iptali gerektiği savunuldu.

Yardımcı sağlık personeli için mesai içi ve dışı tavan ek ödeme katsayılarının, bu personelin döner sermaye ek ödemesi tutarlarını ciddi şekilde düşürdüğü ve bu nedenle mağduriyete neden olduğu savunularak, iptali istendi.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI